Husorden for E/F Åhavnen

Gældende fra 27. marts 2008.

Medlemmerne i Ejerforeningen Åhavnen lægger stor vægt på et godt naboskab. Derfor ønsker man en rolig og attraktiv ejendom med mindst mulig gene naboerne imellem. På foreningens generalforsamling den 27/3 2008 blevet man enige om følgende husorden for ejendommen.

Fællesarealer
Fællesarealer defineres som alle udendørs arealer på matrikel 20 aq.
Se bilag 2

Haver
Lejlighedsejere i stueetagen har eksklusiv brugsret til havearealer i tilknytning til den enkelte lejlighed.
Der må dog ikke plantes træer og buske, som i højde og bredde kan genere andre beboere. Hække vedligeholdes af ejerforeningen og må derfor ikke beskæres af beboerne.

Altaner
Lejlighedsejere på 1. sal har eksklusiv brugsret til alle altaner, som er tilknyttet den enkelte lejlighed.

Trappeside
Hvis der kan opnås enighed blandt beboerne omkring plantning af træer på arealerne ved trappesiden kan dette ske i henhold til træplantningsliste, se bilag 1 til husorden.

Træplantning forudsætter fuld enighed mellem ejerne af boligerne i stuen og på 1. sal og skal godkendes af ejerforeningens bestyrelse
Beskæring, vedligeholdelse og reetablering af belægning påhviler ligeledes de implicerede parter. 

Tagventilation
Serviceeftersyn, reparation og udskiftning af tagventilatorer påhviler Ejerforeningen.

Parkering
Parkering må kun finde sted på de afmærkede områder. Der er reserveret 1 parkeringsplads til hver bolig.
Det er ikke tilladt at parkere på vendepladserne – de røde fliser udenfor markerede områder.

Støj
Musik samt anden støjende adfærd må kun udøves således, at den ikke er til gene for de øvrige beboere.
Brug af boremaskiner og andet støjende værktøj må ikke finde sted mellem kl. 20.00 og 08.00

Bilag:

Træplantningsliste til arealet ved trappesiden

Bilag 1 til husorden for E/F Åhavnen

Formål
Trævalg

Plantning af træer for at gøre bebyggelsens adgangsarealer grønnere og at nedtone trappernes dominerende udtryk

 

 

Mindre løvfældende træer, der med blomstring, frugtsætning og høstfarver er med til at markere årstiderne. Træerne skal vælges ud fra nedenstående liste og kan være flerstammede eller højstammede.

Ildløn
Bærmispel
Acer Ginnala

Flerstammet busk eller lille træ, 5-7 m højt med en åben udbredt krone. Blomster er diskret gullighvide i duftende klaser i maj. Frugten er vinget nød, som er kraftigt røde i sept. – okt. Orangerød høstfarve. Trives i sol til halvskygge. Er robust hårdfør og fordringsløs.

Amelanchier laevis

Flerstammet busk eller lille træ, 3-5 m højt. Grønne ovale blade som får orangerød høstfarve. Hvide blomster-klaser først i maj, senere får den sorte bær, som kan spises. Hårdfør og vindfast. Trives i sol til halvskygge. Stiller ingen specielle krav til jordbunden, men trives bedst på tør bund.

Blommebladet tjørn
Scarlagentjørn
Crataegus prunifolia
’Splendens’

Lille tæt træ, 4-6 m højt med en regelmæssig grenbygning som udvikler en flad oval krone. Lange torne. Hvide blomster i juni og røde bær der bliver siddende til langt hen på vinteren. Flot gul til rød høstfarve. Trives i sol til halvskygge og stiller ingen specielle krav til jordbunden. Hårdfør og nøjsom.

Crataegus intricata

Lille moderatvoksende træ, ofte flerstammet 3-5m med en bred lidt uregelmæssig krone. Krumme torne. Hvide duftende blomster samlet i halv-skærme i maj-juni og runde skarlagen-røde til rødbrune bær. Kraftige gule til orangerøde høstfarver. Hårdfør. Trives i sol til halvskygge. Stiller ingen specielle krav til jordbund.

Glansbladet tjørn
Paradisæble
Crataegus lavallei

Moderat voksende træ, 5-7m højt med en fladkronet og uregelmæssig forgrening. Kraftige og let buede torne. Hvide til rosa blomster i maj samlet i halvskærme og gulliggrønne frugter der bliver siddende til hen på vinteren. Løvet sidder længe og har gule til orangerøde høstfarver. Trives i sol til halvskygge. Stiller ingen specielle krav til jordbunden. Hårdfør.

Malus hybrida

f.eks. sorterne:
– Street Parade 5-6m
– Brændkjær 4-5m (billede)
– Evereste 4-6m
Moderat voksende træer, 3-6m høje typisk med hvælvet, rund eller oval trækrone. Hvide til rosa blomster i maj-juni og med rød til rødgullige frugter. Trives bedst i sol.

Prydkirsebær

Prunus subhirtella
’Hally Jolivette’

Lille rundkuplet træ, 3-5m højt med tæt forgrenet og fingrenet krone. Har 5-7cm lange grønne blade med gule høstfarver.

Hvide til svagt rosa blomster i maj med lang blomstring op til 4 uger.

Trives bedst i fuld sol på de fleste jordtyper

Brugsret til fællesarealer

Bilag 2 til husorden for E/F Åhavnen

Ved indgangen til alle lejligheder er der et flisebelagt areal, der er omfattet af fællesarealet.

Dog har underboen en brugsret til den del af arealet, der er beliggende umiddelbart under overboens repos.

Over og underbo må selv aftale, hvordan det øvrige fællesareal benyttes.

Når fællesarealet indrettes, skal man være opmærksom på, at renovation og post skal kunne komme til at betjene henholdsvist skraldecontainere og postkasser.

Rød markering er reserveret til underbo
Grøn markering er fællesareal

Blok 1 og 2

Blok 8, 9 og 10