Snapshots fra foreningens 15 års jubilæumsfest, 6. september 2019